Fördelar med bolagsspel

Större och Bredare spel

Genom att gå ihop flera stycken och spela bolagsspel brukar spelen bli betydligt större än de som spelas av enskilda spelare. När du spelar fler rader så ökar man chansen att vinna. Inte bara sannolikheten att vinna men också storleken på vinsten. Är man flera som går ihop för att spela ihop så får man mer spel för pengarna. Om det så handlar om Lotto, hästar eller tipset, så ökar man vinstchansen genom bolagsspel.

Spela Lotto

Ett exempel: Spelar man Lotto ensam jämfört med som ett bolag bestående av 5 personer, så har ju bolagsformen flera fördelar. Det blir enklare för de som spelar som ett bolag att köpa flera Lottorader och spela under en längre period. Detta gör att lottospel brukar gynna de som spelar ihop i bolag gentemot den enskilda spelaren. Att spela fler rader har alltid sina fördelar, i alla spel. Men i Lottospel är det den enda fördelen man kan skaffa sig mot de övriga spelarna. I Lottospel gäller det att ha så många rätta nummer som möjligt av en nummerrad som är framtagen genom en slumpad dragning. Här handlar det således endast om ren och skär tur, spelaren skicklighet har ingen inverkan på utgången. Men genom att spela 100 rader istället för 20 rader så ökar man sina chanser. Denna fördel blir enklare att ta till vara på för de som spelar som bolag än för den enskilde spelaren. Desto fler rader som spelas ju fler rader finns det som kan generar vinster, vinnande rader. Vilket gör att spelet kommer att vinna både oftare och ge högre vinster. Än mindre spel, med färre rader och som kostar mindre. När det gäller Lottospel så ökar man sina chanser att vinna genom att spela en längre period. Varje vecka är det nya dragningar. Då kommer ens nummerrader vara med i flera dragningar. Vilket också gör att spelet kommer kosta mer, men samtidigt så varar det längre. Ju fler dragningar man är med i, ju större blir sannolikheten att man vinner.

Sammantaget

För att summera lite snabbt. Både vinstchans och storlek av vinsten ökar med ett ökat antal spelade rader. När det är större system som spelas så ser man fördelen väldigt tydlig mot de mindre systemen, som ofta spelas på egen hand. Med stora spel menas system som innehåller många rader. Desto fler rader som spelas ju högre blir kostnaden för spelet. Men med fler rader så får man ett större och bredare spel. Detta betyder att du har flera möjligheter att vinna på, fler rader som kan ge vinst. På så vis ökas både vinstchansen och den eventuella vinstsumman. Med ett större antal rader så ökar du chansen till de högre vinsterna. Då spelen innehåller många olika rader ökar möjligheter att få med skrällar och att man får många rätt. Detta och att man är ensam brukar generera höga vinster.

Billigare och Bättre

Man får mer valuta för pengarna. Bolagsspelen brukar vara större då det är flera som delar på insatsen. Vilket leder till att man delar på vinsten men också på risken. Genom att kunna vara med och spela större spel till en mindre kostnad får man en enorm fördel mot ensamspelaren. Som ensam spelare står man för hela insatsen och det kan snabbt bli väldigt dyrt. Genom bolagsspel slipper man ta hela kostnaden ensam. Om man vill som ensam spelare spela billigt så kan man undersöka metoden free spins. Det är definitivt en intressant möjlighet!

Kontinuerligt spelande

Det blir billigare och enklare att kunna spela längre perioder. Detta är en fördel då man måste spela för att vinna. Har man då spel igång varje vecka så ökar man chansen att vinna. Det behöver inte bli så dyrt att spela kontinuerligt om man gör det ihop som ett bolag. Om det sedan handlar om spel på Lotto eller Tipset. Så blir det enklare att kunna spela flera rader under en längre period. Det är flera som delar på ansvaret.

Ett smartare spelande

Är man flera som pratar om vad man ska spela, så tänker man på flera olika aspekter. Alla vet och kan olika saker, så är också fallet när det handlar spel. Om alla bidrar med olika kunskapsområden så är detta en fördel mot den enskilde spelaren. Är ni flera som delar ett intresse av fotboll, trav eller ishockey så ökar ni kunskapen bakom spelet. Vilket gör att spelen man lägger blir bättre. Genom att spela ihop så blidas det en gemenskap. Att både vinna och förlora ihop ger ytterligare positivt moment till spelandet. Genom att dela på allt så blir spelandet trevligare. Man delar känslor som glädje, spänning, frustration, nöje, ilska, eufori men andra. Vilket ger spelet en extra dimension och gör det hela bättre. Man kan träffas på ett annat sätt och umgås runt spelandet gentemot om du spelar ensam. Att man ökar det sociala runt just spelande och man pratar om spelande vilket man kanske inte gör annars.