Limbo

Vad var Limbo?

Limbo var ett nummerspel arrangerat av Svenska Spel. Det var ett väldigt simpelt spel. Spelarna spelade mot varandra istället för mot huset, som man gör på casino eller med Lotto. Tanken var spelarna skulle slå ut varandra och på så vis utse en vinnare. Det gick att spela mellan den 29 januari och den 24 mars 2007.

Hur gick det till?

Spelet gick ut på att man skulle vara ensam med det lägsta möjliga numret. För summan av tio kronor fick man välja ett nummer mellan 1 och 99 999. Som mest fick varje enskild spelare köpa sex nummer per dag. En spelare fick välja ett till sex nummer per omgång, vilket motsvarade 60 kr per dag. Man hade dragningar i tv varje kväll för att visa vilket nummer som hade vunnit. Förutom den som vann första priset vann de som låg nära det lägsta numret en mindre summa pengar. Meningen var att det skulle spelas på lika villkor och att alla skulle ha samma chans att vinna.

Varför spelades bolagsspel på Limbo?

Tanken var att locka spelare som redan spelade lotto eller var intresserade av statistik med det nya spelet. Men ganska snart började det visa sig att det fanns folk som inte spelade Limbo enskilt. När flera spelare går ihop kan de köpa långa nummerföljder, så kallade ”bombmattor”. Om ett bolag kunde satsa 6000 kr kunde de välja 600 nummer. På så vis fick de en enorm fördel mot den enskilde spelaren som bara kunde köpa 6 nummer. Bolagen var nästan garanterad en vinst på 100 000 kronor. Det fanns ett få tal ombud som hade arrangerat bolagsspel på Limbo, vilket inte var meningen när spelet lanserades. När ett bolag kan köpa så många fler nummer än de enskilda spelarna så blir det orättvist. Då de långa nummerföljderna blockerar de enskilda spelarnas nummer och ger en orättvis fördel mot de som spelar enskilt.

Varför tog Svenska Spel bort Limbo?

Anledningen man upphörde med Limbo var att det spelades i bolag och inte av enskilda individer. I andra spel är det vanligt med bolagsspel men det var inte tillåtet i Limbo. Svenska Spel visste om att möjligheten att kringgå detta fanns när spelet lanserades. De trodde dock att de hade gjort till tillräckligt för att förhindra att spelet skulle spelas som ett bolagsspel. Att varje enskild spelare hade sitt spel-id och fick bara köpa 6 nummer per dag. Men ganska snabbt visade det sig att detta inte var tillräckligt. Man hade ingen möjlighet att förhindra eller på ett tekniskt sätt lösa problemen runt bolagsspel i Limbo.

När det inte gick att utesluta eventuellt fusk och skydda sina spelare. Så man ansåg man sig inte ha något annat val än av att sluta helt med Limbo. Det som blev den sista spiken i kistan var när tidningarna uppmärksammade hur liten chansen var för de enskilda spelarna att ha någon som helst chans att vinna mot bolagsspelarna. I samband med skriverierna i tidningarna så valde Svenska Spel att upphöra med Limbo. De visste om problemet med bolagsspel i Limbo. Men att fusket varit begränsat i omfattning och inte alls varit i sån utsträckning som tidningarna fick det att framstå som. Men efter tidningarnas skriverier om fusket så anade de att de skulle öka och därför valde man att helt upphöra med spelet. Hade man med all säkerhet kunnat förhindra bolagsspel i Limbo så hade man fortsatt. Men eftersom den möjligheten inte fanns så försvann Limbo.

Finns det liknande varianter av spel?

Det fanns ju anledningar till Limbo var en kortlivad affär, som avhandlats i texten ovan. Sverige ska ha varit det enda land i världen där man kunnat spela Limbo på nationell nivå. Denna spelform medförde stora risker för fusk och fulspel. Därför har Limbo bara spelat i Sverige och varken innan eller efter så har någon annan försökt lansera spelet. Men det föll under kategorin nummerspel och såna finns det många olika av. Ett nummerspel är när spelarens nummer ska matcha ett annat nummer och då vinner man. Det rätta numret slumpas eller avgörs genom dragning. På så vis har alla nummer samma chans. Kända nummerspel är Lotto, Joker, Keno, Vikinglotto och Bingo. Man spelar mot huset och inte de andra spelare som i fallet med Limbo. Spelare kan köpa samma nummer och om det nummer skulle vinna så delar spelarna på vinsten.